Del
Søg efter :     

Kunstneren

Min uddannelse begyndte på Århus Kunstakademis maleskole i årene 1975-1978 og fortsatte på Aarhus Universitet, hvorfra jeg i 1993 blev mag.art. i kunsthistorie.

 

På Vejle Kunstmuseum har jeg i 1993 og 1995 arrangeret og skrevet kataloger til udstillingerne "I Frejas Sal" og "Modstandskunst". I 2001 bidrog jeg med artikler til Vejle Kunstmuseums jubilæumsbog "Farver og Former", og i 2006 skrev jeg bogen "Wørzners Samling", som omhandler en privat samling Vejle Kunstmuseum erhvervede i 1995.

 

I Kunsthistorisk Forening har jeg fra 1986 undervist i kunst både praktisk og teoretisk. Undervisningen er foregået på Aarhus Kunstmuseum, senere på ARoS Aarhus Kunstmuseum og fra 2006 - 2010 i Senior Centret, Østergade 30. Studium og undervisning har bevirket, at jeg fra 1986 til 2006 kun malede ganske få malerier. Derefter har jeg malet på "fuld tid".

 

Med udgangspunkt i den kultur, der hersker i ungdomsmiljøet, tegner og bearbejder jeg de udvalgte motiver på en sådan måde, at de beskriver de budskaber, jeg ønsker at videregive til publikum. Vores brug eller snarere forbrug/misbrug af naturen hører ligeledes til de emner, jeg beskæftiger mig med.

 

Medlem af Professionelle Kunstnere og Kunsthåndværkere (ProKK).